Dokumentai

Pradžia

Dainavos apygardos Merkio rinktinės 1-ojo bataliono 1-ojo būrio vado Jono Krajausko-Snaiperio pranešimas rinktinės vadui apie 1946 m. sausio mėn. išžudytą Alytaus aps. Alovės vls. Užupių k .gyventojo Antano Miškinio šeimą

1946-12-15
Veiklos dokumentai
Saugotojas
Lietuvos ypatingasis archyvas
Fondo Nr.
K-1
Apyrašo Nr.
58
Bylos Nr.
44618/3
Bylos tomo Nr.
17
Lapų Nr.
392