Dokumentai

Pradžia

Dainavos apygardos Merkio rinktinės 3-ojo bataliono partizano Balio (slap.) prašymas rinktinės vadui leisti dėvėti Sužeidimo juostelę

1946-12-15
Veiklos dokumentai
Saugotojas
Lietuvos ypatingasis archyvas
Fondo Nr.
K-1
Apyrašo Nr.
58
Bylos Nr.
44618/3
Bylos tomo Nr.
17
Lapų Nr.
296