Dokumentai

Pradžia

Dainavos apygardos Merkio rinktinės 2-ojo bataliono 2-ojo būrio vado Broniaus Marčiulionio-Stumbro sveikinimas bataliono vadui ir jo pavaduotojui šv. Kalėdų proga

1946-12-16
Veiklos dokumentai
Saugotojas
Lietuvos ypatingasis archyvas
Fondo Nr.
K-1
Apyrašo Nr.
58
Bylos Nr.
44618/3
Bylos tomo Nr.
17
Lapų Nr.
231