Dokumentai

Pradžia

Dainavos apygardos Merkio rinktinės [2-ojo bataliono 2-ojo būrio vado Broniaus Marčiulionio-Stumbro pranešimas bataliono vadui [Edvardui Juknaičiui]-Petraičiui apie partizanais apsimetančius [MVD provokatorius] bei partizanų Aro (slap.), Narsučio (slap.) ir Gražuolio (slap.) 1946-12-07 susidūrimą su stribais

1946-12-08
Veiklos dokumentai
Saugotojas
Lietuvos ypatingasis archyvas
Fondo Nr.
K-1
Apyrašo Nr.
58
Bylos Nr.
44618/3
Bylos tomo Nr.
17
Lapų Nr.
229