Dokumentai

Pradžia

Dainavos apygardos Merkio rinktinės laikraštis "Mylėk Tėvynę" Nr. 5

1946-12-15
Laikraščiai ir kt. periodiniai leidiniai
Saugotojas
Lietuvos ypatingasis archyvas
Fondo Nr.
K-1
Apyrašo Nr.
58
Bylos Nr.
44618/3
Bylos tomo Nr.
11
Lapų Nr.
Nuo 7 iki 10