Dokumentai

Pradžia

Dainavos apygardos Merkio rinktinės laikraščio „Mylėk Tėvynę“ Nr. 5 paskirstymo planas

Ne anksčiau kaip 1946-12-15
Veiklos dokumentai
Saugotojas
Lietuvos ypatingasis archyvas
Fondo Nr.
K-1
Apyrašo Nr.
58
Bylos Nr.
44618/3
Bylos tomo Nr.
11
Lapų Nr.
6