Dokumentai

Pradžia

Dainavos apygardos Merkio rinktinės partizano Juozo Samulevičiaus-Dučės žūties 1946 m. rugsėjo 28 d. Alytaus aps. Alovės vls. Pavartėnų k. (Varčios miške) aplinkybių aprašymas

1946-12-08
Veiklos dokumentai
Saugotojas
Lietuvos ypatingasis archyvas
Fondo Nr.
K-1
Apyrašo Nr.
58
Bylos Nr.
44618/3
Bylos tomo Nr.
15
Lapų Nr.
212