Dokumentai

Pradžia

Dainavos apygardos Merkio rinktinės partizano Girinio (slap.) žūties 1946 m. rugsėjo 24 d. [Alytaus aps. Alovės vls.] Piliakalnio k. aplinkybių aprašymas

1946-12-09
Veiklos dokumentai
Saugotojas
Lietuvos ypatingasis archyvas
Fondo Nr.
K-1
Apyrašo Nr.
58
Bylos Nr.
44618/3
Bylos tomo Nr.
15
Lapų Nr.
210