Dokumentai

Pradžia

Dainavos apygardos Merkio rinktinės partizano Povo (slap.) žūties 1946 m. rugpjūčio 23 d. Varėnos aps. Merkinės vls. Jaujakaimio k. aplinkybių aprašymas

1946-12-09
Veiklos dokumentai
Saugotojas
Lietuvos ypatingasis archyvas
Fondo Nr.
K-1
Apyrašo Nr.
58
Bylos Nr.
44618/3
Bylos tomo Nr.
15
Lapų Nr.
208