Dokumentai

Pradžia

Dainavos apygardos Merkio rinktinės partizanų Viktoro Butkevičiaus-Pikuolio ir [Viktoro Prėskienio]-Liūto žūties 1946 m. liepos [22] d. [Varėnos aps. Merkinės vls.] aplinkybių aprašymas

1946-12-09
Veiklos dokumentai
Saugotojas
Lietuvos ypatingasis archyvas
Fondo Nr.
K-1
Apyrašo Nr.
58
Bylos Nr.
44618/3
Bylos tomo Nr.
15
Lapų Nr.
207