Dokumentai

Pradžia

A apygardos Merkio rinktinės partizano Zigmo Remeikos-Putino žūties 1945 m. gruodžio 15 d. Alytaus aps. Merkinės mstl. aplinkybių aprašymas

1946-12-09
Veiklos dokumentai
Saugotojas
Lietuvos ypatingasis archyvas
Fondo Nr.
K-1
Apyrašo Nr.
58
Bylos Nr.
44618/3
Bylos tomo Nr.
15
Lapų Nr.
206