Dokumentai

Pradžia

Partizano Karvelio (slap.) žūties 1945 m. kovo 30 d. Alytaus aps., Makniūnų miške aplinkybių aprašymas

1946-12-09
Veiklos dokumentai
Saugotojas
Lietuvos ypatingasis archyvas
Fondo Nr.
K-1
Apyrašo Nr.
58
Bylos Nr.
44618/3
Bylos tomo Nr.
15
Lapų Nr.
205