Dokumentai

Pradžia

[Dainavos apygardos Merkio rinktinės vado Adolfo Ramanausko-Vanago] laiškas [partizanei] Ramunei (slap.) dėl jos kūrybos publikavimo laikraštyje „Mylėk Tėvynę“

1946-12-15
Veiklos dokumentai
Saugotojas
Lietuvos ypatingasis archyvas
Fondo Nr.
K-1
Apyrašo Nr.
58
Bylos Nr.
44618/3
Bylos tomo Nr.
10
Lapų Nr.
5