Dokumentai

Pradžia

Dainavos apygardos Merkio rinktinės 1-ojo bataliono 1-ojo būrio būrininko pranešimas rinktinės vadui apie partizaną Bolių Marcelį-Maželį

1946-12-10
Veiklos dokumentai
Saugotojas
Lietuvos ypatingasis archyvas
Fondo Nr.
K-1
Apyrašo Nr.
58
Bylos Nr.
44618/3
Bylos tomo Nr.
17
Lapų Nr.
357