Dokumentai

Pradžia

Dainavos apygardos Merkio rinktinės vado Adolfo Ramanausko-Vanago 1946-12-13 pranešimas rinktinės partizanams apie gruodžio 24 d. įvyksiančias pamaldas už žuvusį Juozą Vitkų-Kazimieraitį. Nuorašas

Nuorašas darytas [1946-12-13]
Veiklos dokumentai
Saugotojas
Lietuvos ypatingasis archyvas
Fondo Nr.
K-1
Apyrašo Nr.
58
Bylos Nr.
44618/3
Bylos tomo Nr.
10
Lapų Nr.
522