Dokumentai

Pradžia

Dainavos apygardos Merkio rinktinės vado Adolfo Ramanausko-Vanago 1946-12-13 raštas 2-ojo bataliono vado vadui dėl paramos partizanui Vaidelučiui (slap.) suteikimo bei žiedų įsigijimo ir jų pašventinimo. Nuorašas

Nuorašas darytas [1946-12-13]
Veiklos dokumentai
Saugotojas
Lietuvos ypatingasis archyvas
Fondo Nr.
K-1
Apyrašo Nr.
58
Bylos Nr.
44618/3
Bylos tomo Nr.
10
Lapų Nr.
521