Dokumentai

Pradžia

Dainavos apygardos Merkio rinktinės vado Adolfo Ramanausko-Vanago nurodymas [dalinių vadams] skubiai [perduoti] aukų lapus ir surinktas pinigines lėšas rinktinės štabui

1946-12-13
Veiklos dokumentai
Saugotojas
Lietuvos ypatingasis archyvas
Fondo Nr.
K-1
Apyrašo Nr.
58
Bylos Nr.
44618/3
Bylos tomo Nr.
10
Lapų Nr.
490