Dokumentai

Pradžia

Dainavos apygardos Šarūno rinktinės vado Vlado Stepulevičiaus-Mindaugo įsakymas Nr. 4, kuriuo skelbiamos ištraukos iš įvairių apygardos vado 1946 m. išleistų įsakymų

1946-12-11
Veiklos dokumentai
Saugotojas
Lietuvos ypatingasis archyvas
Fondo Nr.
K-1
Apyrašo Nr.
58
Bylos Nr.
44618/3
Bylos tomo Nr.
14
Lapų Nr.
190, 191