Dokumentai

Pradžia

Tauro apygardos laikraštis „Laisvės žvalgas“, Nr. 25 (43)

1946-12-10
Laikraščiai ir kt. periodiniai leidiniai

Dokumentas 1948-04-26 paimtas iš Jono Rinkevičiaus Šakių aps. Degučių k.

Saugotojas
Lietuvos ypatingasis archyvas
Fondo Nr.
K-1
Apyrašo Nr.
58
Bylos Nr.
18279/3
Bylos tomo Nr.
1
Lapų Nr.
378-10