Dokumentai

Pradžia

Bendrojo demokratinio pasipriešinimo sąjūdžio (BDPS) prezidiumo ir BDPS Karo tarybos 1949 m. vasario 10 d. jungtinio posėdžio protokolas

1949-02-10
Veiklos dokumentai

Dokumentas rastas 1951-03-03 Dotnuvos r. Pilsupių k.

Saugotojas
Lietuvos ypatingasis archyvas
Fondo Nr.
K-1
Apyrašo Nr.
58
Bylos Nr.
33960/3
Bylos tomo Nr.
10
Lapų Nr.
200