Dokumentai

Pradžia

Tauro apygardos Vytauto rinktinės vado Vytauto Gavėno-Vampyro 1947-04-20 įsakymas Nr. 44 dėl Tauro apygardos vado Antano Baltūsio-Žvejo 1947-04-10 įsakymo Nr. 12, 1947-04-15 įsakymo Nr. 13 paskelbimo. Nuorašas

Nuorašas darytas ne anksčiau kaip 1947-04-20
Veiklos dokumentai

Paskelbti kai kurie Tauro apygardos vado įsakymų Nr. 12, 13 straipsniai dėl Maironio kuopos prie apygardos štabo įsteigimo, auklėjamojo pobūdžio paskaitų konspektų apygardos partizanams parengimo; partizanų drausmės ir konspiracijos, įspėjimo Vytauto rinktinės vadui Vytautui Gavėnui-Vampyrui dėl operacijos, įvykdytos be apygardos vado sutikimo, skyrimo.

Saugotojas
Lietuvos ypatingasis archyvas
Fondo Nr.
3377
Apyrašo Nr.
55
Bylos Nr.
228
Lapų Nr.
69, 70