Dokumentai

Pradžia

Dainavos apygardos Merkio rinktinės 3-ojo bataliono [2-ojo būrio] karo lauko teismo 1946-12-13 posėdžio protokolas

1946-12-13
Veiklos dokumentai

Posėdžio metu buvo išnagrinėtos Petro Balodžio ir Marės Stravinskienės bylos.

Saugotojas
Lietuvos ypatingasis archyvas
Fondo Nr.
K-1
Apyrašo Nr.
58
Bylos Nr.
44618/3
Bylos tomo Nr.
8
Lapų Nr.
59, 60