Dokumentai

Pradžia

Dainavos apygardos partizanų vadų sąskrydis Alytaus aps., Punios šile

1947 m. balandžio 22–24 d.
Fotodokumentai

Pirmoje eilėje iš kairės: 1. Stasys Raklevičius-Mįslinčius, 2. Albertas Perminas-Jūrininkas. Antroje eilėje iš kairės: 1. Jonas Jakubavičius-Rugys, 2. Vytautas Subačius-Klevas, 3. Juozas Petraška–Lapaitis, 4. Lionginas Baliukevičius-Dzūkas. Trečioje eilėje iš kairės: 1. Mykolas Petrauskas-Aras, 2. Vaclovas Voveris-Žaibas, 3. Juozas Puškorius-Girinis, 4. Dominykas Jėčys-Ąžuolis, 5. Adolfas Ramanauskas-Vanagas, 6. Vaclovas Kavaliauskas-Juodvarnis, 7. Jonas Kučinskas-Spyruoklis, 8. Kostas Šimelevičius-Gandras.

Saugotojas
Lietuvos ypatingasis archyvas
Fondo Nr.
K-30
Apyrašo Nr.
1
Bylos Nr.
145
Lapų Nr.
356-6