Dokumentai

Pradžia

Dainavos apygardos Merkio rinktinės Merkinės bataliono 1-ojo būrio būrininko [Alfonso Bucevičiaus-Studento] pranešimas rinktinės vadui apie padėtį būrio veikimo teritorijoje balandžio 1– 15 d.

1947-04-17
Veiklos dokumentai
Saugotojas
Lietuvos ypatingasis archyvas
Fondo Nr.
K-1
Apyrašo Nr.
58
Bylos Nr.
44618/3
Bylos tomo Nr.
17
Lapų Nr.
509