Dokumentai

Pradžia

Dainavos apygardos Merkio rinktinės 1-ojo bataliono 1-ojo būrio būrininko pranešimas rinktinės vadui Adolfui Ramanauskui-Vanagui gavus rekvizicinius kvitus

1947-04-17
Veiklos dokumentai
Saugotojas
Lietuvos ypatingasis archyvas
Fondo Nr.
K-1
Apyrašo Nr.
58
Bylos Nr.
44618/3
Bylos tomo Nr.
15
Lapų Nr.
248