Dokumentai

Pradžia

Dainavos apygardos Merkio rinktinės vado Adolfo Ramanausko-Vanago nurodymas skyrininkui Ūseliui (slap.) skyriaus žinioje esantį ginklą grąžinti partizano Audros (slap.) skyriaus partizanams ir pranešti partizanui Rytui (slap.) apie jam išsiųstą šautuvo dužiklį

1946-12-13
Veiklos dokumentai
Saugotojas
Lietuvos ypatingasis archyvas
Fondo Nr.
K-1
Apyrašo Nr.
58
Bylos Nr.
44618/3
Bylos tomo Nr.
10
Lapų Nr.
334