Dokumentai

Pradžia

Dainavos apygardos Merkio rinktinės Varėnos 3-iojo bataliono duomenys apie 1947 m. vasario 9 d. įvykusius LSSR Aukščiausiosios tarybos rinkimus. Nuorašas

Nuorašas darytas ne anksčiau kaip 1947-04-20
Veiklos dokumentai
Saugotojas
Lietuvos ypatingasis archyvas
Fondo Nr.
K-1
Apyrašo Nr.
58
Bylos Nr.
44618/3
Bylos tomo Nr.
12
Lapų Nr.
167