Dokumentai

Pradžia

Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio (LLKS) [Šiaurės Rytų Lietuvos srities] štabo Organizacinio skyriaus viršininko parengtų „Nurodymų kaip elgtis karo atveju“ projektas

[1949–1950 m.]
Veiklos dokumentai

LLKS nurodymų kaip elgtis karo atveju projektą parengė LLKS gynybos pajėgų štabo Organizacinio skyriaus viršininkas Petras Bartkus-Žadgaila [1949 m. liepos 16 d. – rugpjūčio 1 d.].

Saugotojas
Lietuvos ypatingasis archyvas
Fondo Nr.
3377
Apyrašo Nr.
55
Bylos Nr.
220
Lapų Nr.
Nuo 75 iki 78