Dokumentai

Pradžia

Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio (LLKS) Tarybos kreipimasis į sąjūdžio dalyvius „Kovos broliai ir sesės“

1949-02-16
Atsišaukimai

Dokumentas iš Prisikėlimo apygardos Maironio rinktinės štabo archyvo, 1994 m. liepos 23 d. rasto Kėdainių r.

Saugotojas
Lietuvos ypatingasis archyvas
Fondo Nr.
K-5
Apyrašo Nr.
1
Bylos Nr.
27
Lapų Nr.
14