Dokumentai

Pradžia

Partizano Antano Krajausko žūties 1944 m. gruodžio 25 d. Aytaus aps. Alovės vls. Vabalių k. aplinkybių aprašymas

1946-12-14
Veiklos dokumentai
Saugotojas
Lietuvos ypatingasis archyvas
Fondo Nr.
K-1
Apyrašo Nr.
58
Bylos Nr.
44618/3
Bylos tomo Nr.
15
Lapų Nr.
238