Dokumentai

Pradžia

Dainavos apygardos Merkio rinktinės vado Adolfo Ramanausko-Vanago pagyrimas 1-ojo bataliono partizanams Žilviui (slap.) ir Eglei (slap.) už enkavedisto Vladimiro Gapančuko likvidavimą

1946-12-13
Veiklos dokumentai
Saugotojas
Lietuvos ypatingasis archyvas
Fondo Nr.
K-1
Apyrašo Nr.
58
Bylos Nr.
44618/3
Bylos tomo Nr.
8
Lapų Nr.
13