Dokumentai

Pradžia

Tauro apygardos Vytauto rinktinės žvalgybos statutas

1946-12-14
Veiklos dokumentai

LSSR KGB darbuotojų 1960–1963 m. daryta fotokopija.

Saugotojas
Lietuvos ypatingasis archyvas
Fondo Nr.
3377
Apyrašo Nr.
55
Bylos Nr.
229
Lapų Nr.
Nuo 187 iki 197