Dokumentai

Pradžia

Dainavos apygardos Merkio rinktinės vado Adolfo Ramanausko-Vanago nurodymas skyrininkui Žilvičiui (slap.) pranešti 1946 m. lapkričio mėn. 27 d. vestuvėse [Varėnos aps. Marcinkonių vls.] Randamonių k. dalyvavusių partizanų slapyvardžius

1946-12-13
Veiklos dokumentai
Saugotojas
Lietuvos ypatingasis archyvas
Fondo Nr.
K-1
Apyrašo Nr.
58
Bylos Nr.
44618/3
Bylos tomo Nr.
10
Lapų Nr.
326