Dokumentai

Pradžia

Dainavos apygardos Merkio rinktinės vado Adolfo Ramanausko-Vanago pasiūlymas partizanui Alfonsui Bucevičiui-Studentui apsispręsti dėl tarnybos vietos ir prašymas pranešti, kaip vyksta Alytaus aps. Alovės vls. veikiančių partizanų dalinių persitvarkymas

1946-12-13
Veiklos dokumentai

Susiję dokumentai:

Saugotojas
Lietuvos ypatingasis archyvas
Fondo Nr.
K-1
Apyrašo Nr.
58
Bylos Nr.
44618/3
Bylos tomo Nr.
10
Lapų Nr.
331