Dokumentai

Pradžia

[Dainavos apygardos Merkio rinktinės] 3-ojo bataliono 2-ojo būrio skyrininko [Stasio Klimašausko]-Genio pranešimas būrio vadui apie komunisto Juozo Jakubavičiaus likvidavimą ir Varėnos aps. Rudnios vls. Zervynų k. įvykusį susidūrimą

1947-05-04
Veiklos dokumentai
Saugotojas
Lietuvos ypatingasis archyvas
Fondo Nr.
K-1
Apyrašo Nr.
58
Bylos Nr.
44618/3
Bylos tomo Nr.
8
Lapų Nr.
235