Dokumentai

Pradžia

Tauro apygardos Vytauto rinktinės vado Vytauto Gavėno-Vampyro 1947-05-01 įsakymas Nr. 45 dėl rinktinės štabo pareigūnų Vytauto Vabalo-Kunigaikščio, Anelės Julijos Senkutės-Pušelės, Antano Pečiulio-Baritono žūties 1947-04-27, partizanų skyrimo į pareigas ir atleidimo iš jų. Nuorašas

Nuorašas darytas ne anskčiau kaip 1947-05-01
Veiklos dokumentai
Saugotojas
Lietuvos ypatingasis archyvas
Fondo Nr.
3377
Apyrašo Nr.
55
Bylos Nr.
228
Lapų Nr.
71