Dokumentai

Pradžia

Tauro apygardos Vytauto rinktinės 2-osios kuopos 2-ojo būrio vado Durtuvo (slap.) [1947-05] raportas 2-osios kuopos vadui apie partizanų Lito (slap.) ir Žentuko (slap.) sužeidimą susišaudymo metu. Nuorašas

Nuorašas darytas ne anksčiau kaip 1947-05-05
Veiklos dokumentai
Saugotojas
Lietuvos ypatingasis archyvas
Fondo Nr.
3377
Apyrašo Nr.
55
Bylos Nr.
229
Lapų Nr.
170