Dokumentai

Pradžia

Algimanto apygardos Šarūno rinktinės Algirdo kuopos Vytenio būrio partizanai Kupiškio aps. Kupiškio vls., Mirabelio miške

1947 m. gegužė–liepa
Fotodokumentai

Iš kairės: 1. Bronė Dundulytė-Vosilka, Blondinė, 2. Aleksas Daukas-Onytė. Nuotrauka 1947-12-25 rasta pas žuvusį  Aleksą Dauką-Onytę Kupiškio aps. Kupiškio vls. Mirabelio k.

Saugotojas
Lietuvos ypatingasis archyvas
Fondo Nr.
K-1
Apyrašo Nr.
58
Bylos Nr.
15825/3
Bylos priedas
Priedas prie bylos 1
Lapų Nr.
1-3