Dokumentai

Pradžia

Tauro apygardos Geležinio Vilko rinktinės vado Kazimiero Algirdo Varkalos-Daumanto 1947-05-15 įsakymas Nr. 23 dėl Tauro apygardos vado Antano Baltūsio-Žvejo 1947-02-22 įsakymo Nr. 8 paskelbimo. Nuorašas

Nuorašas darytas ne anksčiau kaip 1947-05-15
Veiklos dokumentai

Paskelbtas Tauro apygardos vado įsakymas Nr. 8 dėl partizanų skyrimo į pareigas ir apdovanojimo.

Saugotojas
Lietuvos ypatingasis archyvas
Fondo Nr.
3377
Apyrašo Nr.
55
Bylos Nr.
226
Lapų Nr.
70