Dokumentai

Pradžia

Tauro apygardos Geležinio Vilko rinktinės vado Kazimiero Algirdo Varkalos-Daumanto 1947-05-15 įsakymas Nr. 22 dėl Tauro apygardos vado Antano Baltūsio-Žvejo 1947-02-15 įsakymo Nr. 7 paskelbimo. Nuorašas

Nuorašas darytas ne anksčiau kaip 1947-05-15
Veiklos dokumentai

Paskelbtas Tauro apygardos vado įsakymas Nr. 7 dėl Vasario 16-osios minėjimo, padėkų ir pagyrimų partizanams skyrimo, karinio laipsnio partizanams suteikimo.

Saugotojas
Lietuvos ypatingasis archyvas
Fondo Nr.
3377
Apyrašo Nr.
55
Bylos Nr.
226
Lapų Nr.
69