Dokumentai

Pradžia

Tauro apygardos Geležinio Vilko rinktinės vado Kazimiero Algirdo Varkalos-Daumanto 1947-05-11 įsakymas Nr. 20 dėl Tauro apygardos vado Antano Baltūsio-Žvejo 1947-04-10 įsakymo Nr. 12 paskelbimo. Nuorašas

Nuorašas darytas ne anksčiau kaip 1947-05-11
Veiklos dokumentai

Paskelbtas Tauro apygardos vado įsakymas Nr. 12 dėl Maironio kuopos įsteigimo, partizanų skyrimo į pareigas ir atleidimo iš jų, auklėjamojo pobūdžio paskaitų konspekto apygardos partizanamas parengimo. Kazimieras Pyplys-Mažytis 1947-04-10 paskirtas Maironio kuopos vadu.

Saugotojas
Lietuvos ypatingasis archyvas
Fondo Nr.
3377
Apyrašo Nr.
55
Bylos Nr.
226
Lapų Nr.
67