Dokumentai

Pradžia

Tauro apygardos Geležinio Vilko rinktinės vado Kazimiero Algirdo Varkalos-Daumanto įsakymas Nr. 19 dėl Tauro apygardos vado Antano Baltūsio-Žvejo 1947-04-05 įsakymo Nr. 11 paskelbimo. Nuorašas

Nuorašas darytas ne anksčiau kaip 1947-05-11
Veiklos dokumentai

Paskelbtas Tauro apygardos vado įsakymas Nr. 11 dėl pasveikinimo šv. Velykų proga, rinktinių veiklos ataskaitų teikimo ir kt.

Saugotojas
Lietuvos ypatingasis archyvas
Fondo Nr.
3377
Apyrašo Nr.
55
Bylos Nr.
226
Lapų Nr.
66