Dokumentai

Pradžia

Dainavos apygardos Merkio rinktinės 3-ojo bataliono 2-ojo būrio karo lauko teismo 1946-12-31 posėdžio protokolas

1946-12-31
Veiklos dokumentai

Posėdžio metu buvo išnagrinėta Antano Bledos byla.

Saugotojas
Lietuvos ypatingasis archyvas
Fondo Nr.
K-1
Apyrašo Nr.
58
Bylos Nr.
44618/3
Bylos tomo Nr.
8
Lapų Nr.
67, 68