Dokumentai

Pradžia

Dainavos apygardos Merkio rinktinės 1-ojo bataliono partizanų karo lauko teismo posėdžio, įvykusio 1946 m. gruodžio 17 d., protokolas

1946-12-31
Veiklos dokumentai

Posėdžio metu buvo išnagrinėtos Petro Švedo, [Teofilio] Bolšekovo ir Jono Pleskevičiaus bylos.

Saugotojas
Lietuvos ypatingasis archyvas
Fondo Nr.
K-1
Apyrašo Nr.
58
Bylos Nr.
44618/3
Bylos tomo Nr.
8
Lapų Nr.
66