Dokumentai

Pradžia

[Dainavos apygardos Merkio rinktinės] partizano Audros (slap.) parengtos žinios apie priešo veiksmus 1946 m. gruodžio 25 ir 26 d.

1946-12-30
Veiklos dokumentai
Saugotojas
Lietuvos ypatingasis archyvas
Fondo Nr.
K-1
Apyrašo Nr.
58
Bylos Nr.
44618/3
Bylos tomo Nr.
17
Lapų Nr.
493