Dokumentai

Pradžia

Dainavos apygardos Merkio rinktinės 3-ojo bataliono 2-ojo būrio vado Adolfo Baublio-Vyto prašymas rinktinės vadui laikraštyje „Mylėk Tėvynę“ paskelbti užuojautą žuvusio partizanų [Boliaus Poškaus]-Naro artimiesiems

1946-12-30
Veiklos dokumentai
Saugotojas
Lietuvos ypatingasis archyvas
Fondo Nr.
K-1
Apyrašo Nr.
58
Bylos Nr.
44618/3
Bylos tomo Nr.
17
Lapų Nr.
269