Dokumentai

Pradžia

Dainavos apygardos Merkio rinktinės 3-ojo bataliono vado pavaduotojo Adolfo Baublio-Vyto pranešimas rinktinės vadui apie 2-ojo būrio partizano [Boliaus Poškaus]-Naro žūties 1946 m. gruodžio 27 d. Varėnos aps. Varėnos vls. Mergežerio k. aplinkybes

1946-12-30
Veiklos dokumentai
Saugotojas
Lietuvos ypatingasis archyvas
Fondo Nr.
K-1
Apyrašo Nr.
58
Bylos Nr.
44618/3
Bylos tomo Nr.
17
Lapų Nr.
260