Dokumentai

Pradžia

Maldos, Dzūkų grupės Merkio rinktinės vado Adolfo Ramanausko-Vanago gautos Merkinės mstl. puolimo 1945 m. gruodžio 15 d. išvakarėse

1926 m.
Eilėraščiai, dainos, maldos

1945 m. lapkričio 18 d. Dzūkų grupė pavadinta A apygarda. Dokumentas įrištas tarp Dzūkų grupės Merkinės ir kitų partizanų būrių kovos prieš raudonąjį bolševizmą dienoraščio lapų.

Saugotojas
Lietuvos ypatingasis archyvas
Fondo Nr.
K-1
Apyrašo Nr.
58
Bylos Nr.
44618/3
Bylos tomo Nr.
10
Lapų Nr.
Nuo 162-1 iki 162-4