Dokumentai

Pradžia

Dainavos apygardos Merkio rinktinės 1-ojo bataliono [2-ojo būrio 1-ojo skyriaus] skyrininko Audros (slap.) prašymas sudrausminti savivaliaujantį partizaną [Praną Ivanauską]-Bevardį

1946-12-03
Veiklos dokumentai
Saugotojas
Lietuvos ypatingasis archyvas
Fondo Nr.
K-1
Apyrašo Nr.
58
Bylos Nr.
44618/3
Bylos tomo Nr.
17
Lapų Nr.
405