Dokumentai

Pradžia

Partizanų Juozo Kazlausko-Klevo, Vlado Baranausko-Ruginio ir Anelės Simonaitytės-Rūtos žūties 1945 m. birželio 22 d. Alytaus aps. Alovės vls., Varčios miške aplinkybių aprašymas

1946-12-03
Veiklos dokumentai

Apie šį įvykį A. Ramanauskas-Vanagas savo atsiminimuose rašė: „Birželio 24 d. su Klevu, Roku ir sesele per Pilkionių mišką patraukėme vėl į Varčią. <...>. Kitą dieną sužinojau, kad Varčioje užpuolimo metu postovyje žuvo Klevas su sesele Anele  <...>.“

Saugotojas
Lietuvos ypatingasis archyvas
Fondo Nr.
K-1
Apyrašo Nr.
58
Bylos Nr.
44618/3
Bylos tomo Nr.
15
Lapų Nr.
231